Privacyverklaring mantrailing westerveld

 

In de onderstaande privacyverklaring van Mantrailing Westerveld is beschreven hoe we omgaan met de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening gegevens Bescherming (AVG)

 

Mantrailing Westerveld verwerkt de persoonsgegevens wanneer gebruik maakt wordt van onze diensten van en/of omdat deze door u aan ons verstrekt zijn.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt (mits aan Mantrailing Westerveld verstrekt):

- Naam

- Adres 

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Naam, ras, leeftijd en eventuele bijzonderheden over uw hond(en)

- Activiteit waaraan u deelneemt

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

- Het verlenen en factureren van onze diensten.

- U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts).

 

Indien u informatie bij ons inwint en geen cursist wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit niet deel te nemen aan een van onze activiteiten.

U bent ten alle tijde gerechtigd de gegevens die Mantrailing Westerveld van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Maan Mestrom, info@mantrailing-westerveld.nl

Mantrailing Westerveld verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

  1. Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
  2. Uitzondering op de bovenstaand genoemd bij punt 4 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).
  3. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld en/of gebruikt worden voor handhaving van de eigen waarde van de hond (aanscherping wetgeving Wet dieren per 1 juli 2014).
  4. U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Mantrailing Westerveld van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Maan Mestrom, info@mantrailing-westerveld.nl

Mantrailing Westerveld plaatst op haar website alleen gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn (foto's, recensies) mits deze persoon hier (mondeling) toestemming voor heeft gegeven.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens genoemd bij punt 1, bedraagt 7 jaar. Dit vanwege de werkwijze van de Belastingdienst daar zij tot 7 jaar om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Mantrailing Westerveld neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat Mantrailing Westerveld de gegevens niet goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u om contract op te nemen met Maan Mestrom, info@mantrailing-westerveld.nl

 

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mantrailing Westerveld

Oosterlaan 6

7973 JR Darp

 

info@mantrailing-westerveld.nl

www.mantrailing-westerveld.nl

 

KvK nummer: 68211597

 

Versie 2021/A